Àngel

ImatgeImatge

Ell és l’Àngel, el meu trosset d’infància de color taronja. M’acompanya en la majoria de records mentre m’ensenya la diferència entre el cant d’un pardal i el d’una cadernera o a arrancar una pastanaga del terra. Indiferent a res, en tot troba la seva opinió que manifesta de la forma més expressiva del món. És al mateix temps misteriós, envoltat per una aura magnètica que em recorda a algun actor de l’època daurada de Hollywood. Afable, afectuós i carismàtic, sempre està d’humor per entaular converses pel simple fet de conversar. Té una mirada petita i jove, de vegades diria que fins i tot innocent, que irradia un to ataronjat al seu voltant i que em xiuxiueja “mai em podria enfadar”.

Él es Àngel, mi trocito de infancia de color naranja. Me acompaña en la mayoría de recuerdos mientras me enseña la diferencia entre el canto de un gorrión y el de un jilguero o a arrancar una zanahoria del suelo. Indiferente a nada, en todo encuentra su opinión que manifiesta de la forma más expresiva del mundo. Es a su vez misterioso, envuelto en un aura magnética que me recuerda a algún actor de la época dorada de Hollywood. Afable, cariñoso y carismático, siempre está de humor para entablar conversaciones por el simple placer de conversar. Tiene una mirada pequeña y joven, a veces creo que hasta inocente, que irradia un tono anaranjado a su alrededor y que susurra “nunca podría enfadarme”.

He is Àngel, my little piece of orange childhood. He is in many of my memories while is teaching me the difference between the singing of a sparrow and a goldfinch or how to pull out a carrot from the ground. He’s never indifferent to anything, in every single topic he can find his own answer in the most expressive way. At the same time, he is mysterious, covered with a magnetic aura that reminds me of some Hollywood actor.  Affable, sweet and charismatic, that’s the way he is, always in the mood to establish conversation just for the pleasure to have a nice talk.  He has a small and young, sometimes even innocent look, that beams orange all around him and says “I could never be angry with you”.

Anuncis

Eva

Eva
Eva

Ella és l’Eva, la meva cosina de color verd. Tota empatia, és un remei per tots els mals que em pugui imaginar. És un te que calma a l’hivern i és una poma àcida quan cal a l’estiu. No per això menys dolça, sap adoptar el verd adequat en cada moment. És el meu petit tornassol verd.

Ella es Eva, mi prima de color verde. Toda empatía, es un remedio para todos los males que pueda imaginar. Es un té que calma en invierno y es una manzana ácida cuando es necesario en verano. No por eso menos dulce, sabe adoptar el verde adecuado en cada momento. Es mi pequeño tornasol verde.

She is Eva, my cousin that looks like green. Full of empathy, she is a cure for every illness I could imagine. Is a tea that keeps me calm during winter and an acid apple when I need it during summer. Not less sweet, she knows which is the correct green she should become. She is my little green iridescent. 

Papa

Papa

Papa

El Santi és el meu pare. Ell és tranquil, despreocupat, de vegades fred, quan ell realment és proper. Un humor peculiar i un llenguatge propi, el fan semblar diferent a la resta i el doten de caràcter.  És d’un color blau intens, camaleònic, que ho tenyeix tot.

Santi es mi padre. Él es tranquilo, despreocupado, a veces frío, cuando realmente es cercano. Un humor peculiar y un lenguaje propio, lo hacen parecer diferente al resto y le dan carácter. Es de un color azul intenso, camaleónico, que lo tiñe todo.

Santi is my father. He is quiet, unconcerned, sometimes cold, when he is in fact close. A special taste of humor and its own language, make him seem different from the others and gave him his own character. He is made of an chameleonic intensive blue that tinges everything arround him.

Àvia Núria

Àvia

Àvia

Ella és la Núria, la meva àvia. És expressiva, espontània, divertida, sorprenent, llaminera i càlida. És groga.

Ella es Núria, mi abuela. Es expresiva, espontánea, divertida, sorprendente, golosa y cálida. Es amarilla.

She is Núria, my grandma. She is expressive, spontaneous, fun, amazing, warm and a sweet tooth. She is yellow.

Familiars n’hi ha de tots colors

Familiars n’hi ha de tots colors.

Tots som un color. Al llarg d’aquest projecte pretenc transmetre a través de fotografies les emocions i els vincles que estableixo amb cada un dels membres de la meva família. El tret distintiu de cada personatge serà doncs el color predominant que omplirà l’espai fotogràfic i crearà l’ambient que m’ajuda a representar la meva relació amb el fotografiat.

Parientes los hay de todos los colores.

Todos somos un color. A lo largo de este proyecto pretendo transmitir a través de fotografías las emociones y los vínculos que establezco con cada uno de los miembros de mi familia. El rasgo distintivo de cada personaje sera pues el color predominante que llenará el espacio fotográfico y creará el ambiente que me ayuda a representar mi relación con el fotografiado.

Relatives come in all colours.

We all are colours. Along this project I pretend to transmit with pictures the emotions and the bonds I have with every one of my relatives. The hallmark of every character will be the predominant colour that fills the photographic space. This colour will create the environment that will help me to represent my relationship with who is in front of the camera.